ימי חופשה בחג

Vito Peleg


ימי חופשה בחג

האם מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת בחג?

מעסיקים רבים מנצלים חגים ארוכים על מנת להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת בחג על חשבון מניין ימי החופשה הצבורה. צירפנו מספר דגשים ונתונים על הכללים השונים הנוגעים למתן חופשה מרוכזת

 • חג ראשון ושני של פסח- אינם באים במניין ימי החופשה הניתנים לניכוי. משמע- העובד זכאי בעבורם לשכר מלא.
  עובד בשכר גלובאלי- שכרו לא יפגע ולא ינוכו שני ימי החג ממניין ימי החופשה שצבר לזכותו.
  עובד בשכר יומי/שעתי- במידה וטרם החג סיים העובד לפחות שלושה חודשי עבודה אצל אותו מעסיק- זכאי העובד לשכר בעבור שני ימי החג בסכום השווה לשכרו הרגיל.
 • חופשה בערבי חג ("גשר") ניתנת לניכוי כיום עבודה מלא, גם אם לולא החופשה היה העובד עובד מחצית היום.
 • חוק חופשה שנתית מאפשר חופשה מרוכזת של מעל 7 ימים רק בהודעה מוקדמת ובכתב של המעסיק, חופשה מרוכזת בת פחות מ- 7 ימים אינה מחייבת הודעת מוקדמת.
 • החופשה המרוכזת תנוקה ממניין ימי החופשה אותם צבר העובד לפי חוק, בהתאם לוותק שלו והימים שכבר ניצל בעבר.
 • עובד שלא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים – ימי החופשה המרוכזת יהיו על חשבון המעסיק! מעסיק לא יכול לנכות ימים אלו משכרו של העובד או לפדות את הימים הללו מימי חופשה שיצבור בעתיד (להכנס "למינוס"), אלא בהסכמת העובד המאשר יציאה לחופשה ללא תשלום.
 • עובד שנוכה שכרו יהא רשאי לפנות לבית הדין לעבודה, אשר עתיד לחייב את המעסיק בתשלום אותם ימי חופשה שנכפו על העובד.
 • לאלו מכם שמסגרת עבודתם מחייבת עבודה בשני ימי החג, זכאים לתגמול של 150% משכרם הרגיל לכל הפחות.
  ** יש לוודא אם מקום העבודה שלכם אינו חתום על הסכם קיבוצי בו תנאים השונים מהרשום לעיל.

חג שמח!

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162