טפסי הוצאה לפועל

Vito Peleg


טפסי הוצאה לפועל

ייפוי כוח כללי הוצאה לפועל
טופס 842- בקשת צד ג'
טופס 846- תגובה / הודעה
טופס בקשה למימוש כספים אצל הנהלת בתי המשפט

תצהירים
תצהיר מוסר
תצהיר- מיועד להגשה במרכז לגביית קנסות בלבד

פתיחת תיקים
רשימת קודים של בתי משפט וערכאות שיפוטיות
טופס 801- בקשה לביצוע שטר
טופס 802- בקשה לביצוע פסק דין כספי בלבד
טופס 803- בקשה לביצוע פסק דין
טופס 804- בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות
הצהרת זוכה בתיק מזונות
טופס 805- בקשה למימוש
טופס 806- נתוני חישוב לקרן
טופס 807- דף קרן לתיקי מזונות
טופס 810 בקשה לביצוע פס"ד לפינוי מושכר
טופס 868- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב
טופס 19א- התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב

בקשות חייב
טופס 21 (טופס 529) – שאלון וכתב ויתור על סודיות
טופס 568- בקשת חייב לאיחוד תיקים
טופס 569- תצהיר (נספח לבקשה לאיחוד תיקים)
טופס 839- בקשת חייב 1
טופס 840- בקשת חייב 2
טופס 840- בקשת חייב 2- בקשה לביטול עיקול חשבון עובר ושב
טופס 869- התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)

בקשות זוכה
טופס 841- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
בקשה לעיקול כספי זוכה
טופס 843- בקשות זוכה לפעילות כספיות
טופס 844- בקשת זוכה 1
טופס 845- בקשת זוכה 2
טופס 847- בקשת זוכה 3
גורמים הזכאים לתשלום אגרה עבור מידע (נספח לבקשת זוכה 3) )
בקשת זוכה 4
טופס בקשת זוכה למימוש כספים
טופס 988- טופס בקשה כללית עבור כונס נכסים
בקשה להוספת או עדכון עורך דין במערכת ההוצל"פ

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162