חוק פיצויי פיטורים

Vito Peleg


חוק פיצויי פיטורים

פוטרתם ממקום העבודה? כדאי לדעת מה הזכויות שלכם, מה מגיע לכם והאם המעסיק נהג איתכם בהוגנות. להלן סקירה בסיסית של חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א-2001:

מעביד המפטר עובד או עובד המתפטר חייבים במתן הודעה מוקדמת בכתב. במכתב יש לציין את יום הוצאתו וכן את יום כניסת הפיטורים לתוקף. משך ההודעה המוקדמת נקבע בהתאם לוותק של העובד בעבודה.

א. עובד במשכורת חודשית, שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר, זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים. במהלך ששת החודשים הראשונים, זכאי העובד להודעה מוקדמת של יום אחד בשל כל חודש עבודה. מעל ששה חודשים ועד שנה – זכאי העובד לשישה ימים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה החל מהחודש השביעי.

ב. עובד בשכר יומי (או לפי שעה או קבלני) שפוטר במהלך שנת עבודתו הראשונה, זכאי להודעה מוקדמת של יום אחד עבור כל חודש עבודה; עובד שפוטר במהלך השנה השנייה לעבודתו, זכאי להודעה מוקדמת של 14 ימים ויום נוסף בעבור כל שני חודשי עבודה. עובד שפוטר במהלך השנה השלישית לעבודתו, זכאי להודעה מוקדמת של 21 ימים עבור השנתיים הראשונות, ויום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה שעבד בשנה השלישית. במידה והעובד פוטר לאחר שלוש שנים – חודש ימים.

חשוב לציין שהמעביד יכול לוותר מרצונו על נוכחות העובד במקום העבודה לתקופת ההודעה המוקדמת, בלבד שישלם לעובד את מלוא השכר לו זכאי העובד בתקופה זו.

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963:
עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר, זכאי לפיצויי פיטורים. שיעור הפיצויים להם זכאי העובד הוא משכורת חודשית עבור כל שנת עבודה בפועל. חלק משנה מעבר לשנת העבודה הראשונה, תזכה את העובד בחלק היחסי לאותה שנה. פיצויי הפיטורים מחושבים על שכר בסיס ברוטו, ללא החזרי הוצאות וכדומה.

עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אלא אם הוכיח המעביד שלא פיטר את העובד מחמת ניסיון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

התפטרות כדין פיטורים

האם אני יכול להתפטר מעבודתי, והתפטרות זו תיחשב כפיטורים?

עובדים רבים אינם מעוניינים להתפטר מעבודתם ולהיפגע מכך בהמשך, ובצדק – על פי חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג – 1963, לעיתים קיים הבדל בין התפטרות ממקום העבודה לפיטורים על ידי המעביד. דוגמה לכך היא אדם שפוטר ממקום עבודתו (במידה שעבד למעלה משנה), זכאי לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה במקרה הרלוונטי. עם זאת קיימות נסיבות בהן גם התפטרות של העובד דינה כדין פיטורים כלומר, העובד יהיה זכאי להיחשב כמפוטר על כל המשתמע מכך, למרות שהוא זה שיזם את הפסקת עבודתו.
אנסה לסקור נקודות עיקריות בהם התפטרות עשויה להיחשב לפיטורים:

התפטרות בגין מחלת בן משפחה

עובד שהתפטר עקב מצב בריאותו שלו או של בן-משפחתו, עשוי בנסיבות מסוימות להיחשב כמפוטר. הנסיבות אותן יש לבחון הן בין היתר, מיהו בן משפחה, חומרת המחלה.
בן משפחה הינו: בן זוג, הורה, ילד או לחילופין נכד, סבו של העובד או הורה בן זוגו, במידה וקיימת תלות כלכלית.
התפטרות לאחר חופשת לידה
עובדת, יכולה להתפטר תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – ויראו את התפטרותה כפיטורים.

התפטרות עקב גיוס או התנדבות לשירות לאומי

עובד שהתפטר מעבודתו מכיוון שהתגייס לשירות סדיר או התנדב לשרת בשירות לאומי (בהנחה ששירת בשירות לאומי שישה חודשים לפחות), רואים את התפטרותו כפיטורים.

התפטרות עקב אי חידוש חוזה

מקום בו עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה שנסתיימה, ולא חודש החוזה, רואים את העובד כאילו פוטר, למעט אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה והאחרון לא הסכים.

הרעת תנאים

עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות הקשורות ליחסי העבודה, שעל פיהם אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים.
דוגמאות להרעת תנאים: שינוי בהיקף ושעות העבודה, פגיעה חד צדדית בשכר העבודה, העתקת מקום העבודה למקום מרוחק יותר, יחס משפיל מצד המעביד, הלנת שכר או כל הטבה לה זכאי העובד על פי חוק ועוד. דוגמאות נוספות ניתן למצוא בתקנות פיצויי פיטורים (התפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964.

לסיכום ראוי לציין כי אל לעובד להתפטר לפני שבירר את זכויותיו בהתאם לנסיבות העניין. לרוב יש לשלוח מכתב רשמי למעביד על מנת שיתקן את ההפרה תוך זמן סביר ולעיתים המצב בשטח אינו מאפשר זאת. במידה והעובד התפטר, הוא עשוי לוותר על זכויותיו ולכן יש להיוועץ ראשית עם עו"ד העוסק בתחום דיני העבודה טרם נקיטת צעדים.

פנו למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ

סניף תל אביב: רח‘ ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון קומה 6, תל אביב | סניף קריות: רח‘ בילינסון 51, ת"ד 514, קרית חיים 10162